Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Πρόσφατα Άρθρα

Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Τυχαίες φωτογραφίες
  • γεννάδιος φωτογραφίες
  • γεννάδιος φωτογραφίες

Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Προτεινόμενες Συνδέσεις
Νέοι Μεταρρυθμιστές
Δήμος Καρδίτσας
Αναγέννηση Καρδίτσας
IUPAC
Ράδιο Παλμός


Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα

Σεπτέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2017: Απολογισμός θητείας

1. Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

O ΟΕΥ που ίσχυε όταν αναλάβαμε ως διοίκηση καθήκοντα στο Δήμο περιελάμβανε 12 Διευθύνσεις και 64 Τμήματα ενώ οι υπάλληλοι έφταναν μετά βίας τους 380. Οι 64 οργανικές μονάδες του υφιστάμενου ΟΕΥ απαιτούσαν 78 προϊστάμενους διευθύνσεων και τμημάτων όταν οι διοικητικοί υπάλληλοι του δήμου, μόνιμοι και αορίστου, ήταν 249. Ορισμένα από τα 64 τμήματα δεν είχαν ούτε έναν υπάλληλο. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αρκετά νεκρά τμήματα, τον κατακερματισμό των λειτουργιών και τη διάχυσης της ευθύνης, την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών σε πολλές μικρού μεγέθους ενότητες και τη διασπορά ομοειδών αντικειμένων σε διαφορετικές μονάδες. Έπρεπε επίσης να ανταποκριθούμε...
διαβάστε τη συνέχεια

Γεννάδιος Ιωάννης Πρόσφατα Tweets

Πρόσφατα tweets