Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Πρόσφατα Άρθρα

Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Τυχαίες φωτογραφίες
  • γεννάδιος φωτογραφίες
  • γεννάδιος φωτογραφίες

Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Προτεινόμενες Συνδέσεις
Νέοι Μεταρρυθμιστές
Δήμος Καρδίτσας
Αναγέννηση Καρδίτσας
IUPAC
Ράδιο Παλμός


Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα

Άρθρα (Δήμος Καρδίτσας)

Η άρνηση χρηματοδότησης του ΕΚΦΕ και ενός εντυπωσιακού σχολικού θεσμού

Μία από τις ευχάριστες ιδιαιτερότητες της Καρδίτσας αποτελεί η πραγματοποίηση κάθε χρόνο από το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) της εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήμες, με τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Νομού μας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΤΕΙ). Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, ατομικά ή ομαδικά, με κάποιο πείραμα, κατασκευή, αφίσα, εισήγηση, προβολή βίντεο, θεατρικό ή άλλο δρώμενο. Η κυρίως εκδήλωση συνήθως διοργανώνεται σε κάποιο σχολείο της πόλης) και συγχρόνως γίνεται και μια παράλληλη εκδήλωση σε σχολείο του Μουζακίου για τα σχολεία του Δήμου Μουζακίου τα οποία λόγω απόστασης δυσκολεύονται να έρθουν στην κεντρική εκδήλωση της Καρδίτσας. Πέρυσι μάλιστα η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με εκπληκτική επιτυχία στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς με τη συνεργασία του Δήμου Καρδίτσας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης συγκεντρώνονται όλες οι εργασίες, οι εισηγήσεις και το φωτογραφικό υλικό και συγγράφεται βιβλίο, που έχει πολλαπλό ρόλο. Λειτουργεί συγχρόνως σαν α) πεπραγμένα της εκδήλωσης, β) εργαστηριακός οδηγός, γ) αναμνηστικό και δ) αποδεικτικό συμμετοχής σε εξωσχολική εκπαιδευτική δραστηριότητα για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η εκδήλωση αυτή έχει προ πολλού λάβει πανελλήνιες διαστάσεις καθώς η έκδοση του βιβλίου της εκδήλωσης έχει απασχολήσει τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών ακόμη και σε πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.

Τα έξοδα μέχρι σήμερα καλύπτονταν από τη χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής του σχολείου, που στεγάζεται το ΕΚΦΕ και που τώρα έχει σταματήσει. Το βιβλίο της προτελευταίας εκδήλωσης τυπώθηκε σε τυπογραφείο με έξοδα της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.

Ξαφνικά όμως ανέκυψε δίχως λόγο ένα σημαντικό πρόβλημα. Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας, με το αιτιολογικό ότι η εκδήλωση δεν πρέπει να αποτελέσει ένα πάγιο λειτουργικό έξοδο, αποφάσισε να απορρίψει δυο φορές τη χρηματοδότηση του βιβλίου της τελευταίας εκδήλωσης. Εφόσον το σκεπτικό της Επιτροπής παραμείνει ίδιο και στο μέλλον, δε θα εκδοθεί ποτέ ξανά το βιβλίο εκδήλωσης σε έντυπη μορφή. Σημειώνουμε ότι το αίτημα της μικρής χρηματοδότησης του βιβλίου λειτουργεί ως κίνητρο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για μεγαλύτερη ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες και οι συμμετέχοντες περιμένουν με ανυπομονησία την έκδοσή του καθώς και την συμμετοχή τους σε επόμενες εκδηλώσεις. Τα χρήματα της έκδοσης όχι μόνο δεν είναι χαμένα, αλλά λειτουργούν προς το συμφέρον της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το θέμα αυτό θα πρέπει να το επανεξετάσει η επόμενη διοίκηση του Δήμου μας. Η σημερινή δημιούργησε ένα πρόβλημα δίχως λόγο καθώς δεν απαιτείται η εξεύρεση επιπλέον 1500 ευρώ περίπου, αλλά η πρόβλεψη αυτού του ποσού στην κατανομή των λειτουργικών εξόδων των σχολείων. Η Σχολική Επιτροπή που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της σημερινής ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο μια διοργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας που τιμά την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του Νομού μας.


Επιστροφή