Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Πρόσφατα Άρθρα

Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Τυχαίες φωτογραφίες
  • γεννάδιος φωτογραφίες
  • γεννάδιος φωτογραφίες

Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα
Προτεινόμενες Συνδέσεις
Νέοι Μεταρρυθμιστές
Δήμος Καρδίτσας
Αναγέννηση Καρδίτσας
IUPAC
Ράδιο Παλμός


Γεννάδιος Ιωάννης Άρθρα

Άρθρα για τον Δήμο Καρδίτσας

Ένα πρώτο σχόλιο στην ανακοίνωση της ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ περί του ΟΕΥ

Πολλές είναι οι φορές κατά τις οποίες στα κείμενα της ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δε μπορώ να απαντήσω επειδή δεν έχω από πού να πιαστώ. Έχουν τόσες...διαβάστε τη συνέχεια

Εισήγηση και εισηγητική έκθεση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Ίσως το μεγαλύτερο project της θητείας μου φτάνει το απόγευμα στο τέλος ή σχεδόν στο τέλος καθώς υπάρχουν ήδη παρατηρησεις που θα ενσωματωθούν. Βέβαια, η οργανωτική...διαβάστε τη συνέχεια

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), ο Δήμος Καρδίτσας συγχωνεύθηκε με τέσσερις ακόμη περιφερειακούς...διαβάστε τη συνέχεια

Εισήγηση σχετικά με τον ΟΕΥ Δήμου Καρδίτσας

Ο υφιστάμενος ΟΕΥ ενώ αποτέλεσε μια αξιόλογη εργασία η οποία εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε από τη διοίκηση του Δήμου Καρδίτσας το 2011, εκτιμούμε ότι δε μπορεί...διαβάστε τη συνέχεια

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ)

Η ανάγκη τροποποίησης Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν με την ανάληψη των καθηκόντων μας στο δήμο Καρδίτσας είχε να κάνει με τον Οργανισμό Εσωτερικής...διαβάστε τη συνέχεια

Δυο εκδηλώσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Εχθές πρωί και απόγευμα βρέθηκα σε δυο καλοκαιρινές γιορτές που έλαβαν χώρα στις αυλές του Α’ και του Β’ Παιδικού Σταθμού αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις των...διαβάστε τη συνέχεια